Fiskalni zakoni

PRIJEDLOG ZAKONA O FISKALIZACIJI U PROMETU GOTOVINOM

I. USTAVNA OSNOVA ZA DONOŠENJE ZAKONA
Ustavna osnova za donošenje ovoga Zakona sadržana je u članku 2. stavku 4. alineji 1., članku 16. i članku 51. Ustava Republike Hrvatske (Narodne novine, broj 85/2010 – pročišćeni tekst).
II. OCJENA STANJA I OSNOVNA PITANJA KOJA SE TREBAJU UREDITI ZAKONOM TE POSLJEDICE KOJE ĆE DONOŠENJEM ZAKONA PROISTEĆI
Problem svih suvremenih zemalja očituje se u stalnoj borbi i naporima da se raznim mjerama podigne razina svijesti o potrebi plaćanja poreza. Sigurnom i stalnom naplatom poreza omogućava se ravnomjerno punjenje proračuna, koji tada kroz financiranje javnih troškova omogućuje normalno funkcioniranje cijelog državnog aparata.
Sve zemlje bilježe određenu stopu sive ekonomije koja predstavlja veliki problem razvoja gospodarstva, ali i funkcioniranja državnog aparata. Izuzetak u tome nije ni gospodarstvo Republike Hrvatske. Razina poreznog morala, odnosno razina financijske discipline, danas u Republici Hrvatskoj nije na zadovoljavajućoj razini. U prilog navedenom govore i podaci iz međunarodnog istraživanja Europska studija vrijednosti (European Values Survey), 2008. , koje je provedeno u 47 europskih zemalja. Predmet istraživanja predstavljalo je preispitivanje kulture plaćanja poreznih obveza te mjerenje čimbenika koji utječu na visinu porezne utaje (povjerenje u institucije, raširenost poštenja, kvaliteta života i ostalo). Rezultati istraživanja pokazali su da Republika Hrvatska, zajedno sa zemljama regije, zauzima vrlo nisko mjesto u statistici urednih poreznih platiša što opet ukazuje na visoku razinu porezne utaje. Nadalje, istraživanja pokazuju da čimbenici koji dovode do utaje poreza jesu stajališta poreznih obveznika o pravednosti i složenosti poreznih propisa, o državi i uslugama koje država nudi, visini kazna za porezne prekršitelje ali i možda najvažnije o lakoći porezne utaje.
Dijelove predmetne analize moguće je primijeniti i na raspoložive podatke o ostvarenim prometima poduzetnika koji posluju u Republici Hrvatskoj. Prema analizi iskazanih prihoda, odnosno primitaka u poslovanju poduzetnika zamjetno je da se glavnina prometa ostvaruje poslovanjem preko računa. Detaljna analiza određenog broja poreznih obveznika, s različitih područja, ukazala je da učešće prometa u gotovini kod tih poreznih obveznika ne prelazi iznose od 15% ukupno ostvarenog prometa. Zanimljivi su i podaci o djelatnostima u kojima se uopće i bilježi promet u gotovini. Tako promet u gotovini bilježe uglavnom sljedeće djelatnosti: ugostiteljstvo te s njime povezane djelatnosti, trgovina na malo te neke od uslužnih djelatnosti. Prema statističkim izvješćima o obrađenim godišnjim prijavama poreza na dohodak od obrta i slobodnih zanimanja, djelatnosti u kojima se ostvaruju prometi u gotovini, upućuju na vrlo nisku razinu obavljanja djelatnosti.

Cijeli zakon možete vidjeti OVDJE

Tagged with: , , , , , ,
Newsletter
Unesite e-mail adresu i primajte vijesti