Instalacija SMART RJEŠENJA - touch screen ugostiteljska kasa - HELLO

U siječnju 2011. instalirana SMART RJEŠENJA, software za ugostiteljstvo u Z.T.O. Golden Gallery, caffe bar "HELLO" na hvarskoj pjaci.

« Povratak na Novosti-najave